N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Kompetencje kluczowe

19 czerwca 2019 r. w Szkole Podstawowej w Świnnej Porębie oraz w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej zakończyła się realizacja dwuletniego projektu „Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu".

Celem projektu było kształcenie u uczniów podstawowych kompetencji kluczowych w zakresie przedmiotów przyrodniczych i matematyki, a także kompetencji informatycznych, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności programowania. Wymiernym efektem projektu jest podniesienie jakości pracy w szkołach, które go realizowały.

W trakcie realizacji zadań projektowych co tydzień w blokach dwugodzinnych odbywały się zajęcia z matematyki, fizyki, chemii, biologii, geografii, przyrody, kółko szachowe, oraz zajęcia z programowania z wykorzystaniem zestawów LEGO MINDSTORMS i Scratch. Podczas zajęć uczniowie pracowali metodą eksperymentu, wykorzystując materiały edukacyjne z platform: Akademia Uczniowska, Scholaris, Eduscience. Doskonalili umiejętności ICT związane z wyszukiwaniem materiałów oraz rozwiązywaniem testów online. Wykorzystywali pomoce dydaktyczne zakupione w ramach projektu. Nauczyciele uczący przedmiotów matematyczno-przyrodniczych, edukacji wczesnoszkolnej oraz informatyki mieli możliwość uczestniczenia w licznych szkoleniach.

Uczniowie chętnie uczestniczyli w zajęciach. Efekty udziału w nich można było zaobserwować już w trakcie trwania projektu. Analiza wyników nauczania na zakończenie roku szkolnego – wyższe wyniki klasyfikacyjne, udział w licznych konkursach zewnętrznych i wysokie osiągnięcia są tego potwierdzeniem. (B. Polak)

Kompetencje kluczowe – kluczem do sukcesu (foto R. Kadela)

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1,5 procent podatku dla harcerzy

1,5 procent podatku dla naszej szkoły

Szlachetna paczka w naszej szkole - liczymy na Państwa pomoc i dobre serce

Laboratoria Przyszłości

Zapisz się do ZHP - 130 DSTH z Mucharza

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Zakopane

Kraków

Warszawa, 12-14.06.2023

Warszawa, 12-14.06.2023 Klasy 4-6

Obóz harcerski Pogorzelica 2023

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małopolski Instytut Kultury

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie