N 49° 48' 12,1" / E 19° 31' 20,3"

Stowarzyszenie Jawa Plus

Stowarzyszenie Przyjaciół Zespołu Szkół w Jaszczurowej „Jawa Plus"

34-106 Mucharz, Jaszczurowa 255

 • KRS 0000531396
 • Data rejestracji: 17.11.2014
 • Zarząd:
 • Prezes: Małgorzata Storch-Targosz
 • Wiceprezes: Małgorzata Możdżeń
 • Skarbnik: Katarzyna Sitko
 • Członek Zarządu: Barbara Mosór

Celem stowarzyszenia jest działalność na rzecz rozwoju i niesienia pomocy szkole, społeczności szkolnej i lokalnej w tym:

 1. Pomoc naukowa i rzeczowa.
 2. Pozyskiwanie środków finansowych ze źródeł krajowych i zagranicznych.
 3. Edukacja, oświata i wychowanie.
 4. Organizacja i wspieranie krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży.
 5. Kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury i tradycji.
 6. Propagowanie zdrowego trybu życia.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu.
 8. Ekologia oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Podtrzymywanie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej.
 10. Promocja działań szkoły na forum społeczności lokalnej i ponadlokalnej.
 11. Działalność charytatywna.
 12. Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób.
 13. Przyczynianie się do powstania nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich: promocja zatrudnienia i aktywizację zawodową osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy.
 14. Upowszechnianie i ochrona wolności praw człowieka oraz swobód obywatelskich, a także działań wspomagających rozwój demokracji.
 15. Działania na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.
 16. Promocja i organizacja wolontariatu.

Warto zobaczyć

Dziennik elektroniczny Librus

1,5 procent podatku dla harcerzy

1,5 procent podatku dla naszej szkoły

Szlachetna paczka w naszej szkole - liczymy na Państwa pomoc i dobre serce

Laboratoria Przyszłości

Zapisz się do ZHP - 130 DSTH z Mucharza

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Fotorelacje ze zbiórek harcerskich

Zakopane

Kraków

Warszawa, 12-14.06.2023

Warszawa, 12-14.06.2023 Klasy 4-6

Obóz harcerski Pogorzelica 2023

Obóz harcerski w Unieściu 2022

Centrum Edukacji Obywatelskiej

Małopolski Instytut Kultury

Galeria Malarstwa Polskiego

MEN

Kuratorium Oświaty w Krakowie