Konsultacje od 1 czerwca

Konsultacje

Od 01.06.2020 r. zaczynamy prowadzić konsultacje w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej dla uczniów klas V-VIII z wszystkich przedmiotów - zobacz harmonogram.


Konsultacje

Od 01.06.2020 r. zaczynamy prowadzić konsultacje w Szkole Podstawowej w Jaszczurowej dla uczniów klas V-VIII z wszystkich przedmiotów. Celem konsultacji jest omawianie z uczniami trudnych, problematycznych treści, których nie potrafili opanować podczas nauki zdalnej. To również możliwość poprawienia ocen w związku ze zbliżająca się klasyfikacją.

Konsultacje odbywać się będą w godzinach 8.00-10.00 wg ustalonego grafiku (tutaj). Jednocześnie nadal prowadzone będzie zdalne nauczanie zgodnie z dotychczasowymi zasadami. Lekcje on-line odbywać się będą od godz. 11.00.

  •  8.00-10.00 - konsultacje w szkole
  • od 11.00 - zdalne nauczanie, w tym on-line

W środy kontynuujemy konsultacje z przedmiotów egzaminacyjnych (j. polski, matematyka, j. angielski) skierowane dla klasy ósmej. Konsultacje będą odbywać się w małych grupach (4-5 osób). Po konsultacjach grupowych uczniowie klasy ósmej będą mogli skorzystać z konsultacji indywidualnych. W dalszym ciągu istnieje możliwość uczestniczenia dzieci klas 0-III w zajęciach opiekuńczo-dydaktycznych (zgłoszenia przez wychowawcę).
Zachęcamy wszystkich uczniów do skorzystania z tej formy zajęć!

Bezpieczeństwo:

  • z zajęć w szkole mogą korzystać uczniowie zdrowi, bez objawów chorobowych
  • przychodzimy do szkoły pojedynczo lub w małych grupach, nie gromadzimy się
  • przed wejściem na teren szkoły i opuszczając ją, myjemy ręce środkiem dezynfekcyjnym,
  • zachowujemy bezpieczna odległość wynoszącą minimum 2 m
  • dokładne procedury i wytyczne poniżej

Zobacz także: